Въпрос:

Купих си кола. Какво трябва да направя за регистрацията й...

Отговор:

Гражданската отговорност

Ако купувам нерегистриран автомобил (нов внос в страната, който не е пуснат в движение), ще ми се наложи да сключа задължителна застраховка “Гражданска отговорност”. Тя  е необходима за регистрацията в КАТ. За сключване на полицата представям договора за покупко-продажба на МПС-то. След като регистрирам МПС-то в КАТ, трябва отново да отида при застрахователя и да представя талона.

Ако купувам регистрирана кола, продавачът е длъжен да ми предостави всички документи по действащата застраховка (полица, контролен талон, сертификат зелена карта). Съвместно с него следва да уведомим застрахователя в 7-дневен срок за извършената сделка. Това става с писмено искане за прехвърляне на правата по действащата застраховка. Мога без да се аргументирам, да прекратя действащия договор за застраховка и да сключа нов с друг застраховател.

Важно! Ако продавачът откаже да ми съдейства по този въпрос, мога да се обърна с едностранно писмено искане към застрахователя.

Екотакса

Ако купувам кола нов внос, трябва да заплатя екотакса, или т.нар. продуктова такса. Тя се заплаща еднократно  при въвеждане на колата в движение в страната и размерът й варира според колата, която купувам. Обикновено в КАТ има ценова листа, по която мога да се ориентирам. Но ако такава липса, мога да се ориентирам за цената по Приложение № 2 към чл. 1, ал. 5, т. 2 на Наредбата. Критерият е “възрастта” на колата, която купувам.

Винетка

Ако купувам МПС нов внос следва да се снабдя с необходимата винетка, ако ще карам по републиканските пътища. Цената на винетния стикер се определя според категорията на превозното средство и периода, за което го купувам.

Данък

В 2-месечен срок от придобиване съм длъжен да платя данък върху превозното средство, ако той не е платен от продавача до края на текущата година.

Деклариране в общината

В 2-месечен срок от придобиването, съм длъжен да декларирам пред общината по постоянния ми адрес притежаваното от мен МПС. При подаване на тази декларация трябва да представя и документ за платения при придобиването данък.

Регистрация в КАТ

Ако купувам вече регистрирано МПС, в 2-седмичен срок от покупката съм длъжен да предоставя на КАТ по настоящия ми адрес копие от договора с данните на продавача.

Ако купувам МПС нов внос, съм длъжен да я регистрирам в КАТ в 2-седмичен срок от покупката. Трябва да представя полица за сключена застраховка “Гражданска отговорност” при регистрацията. Обикновено тогава се заплаща и еко таксата.