1. Интернет страницата на прокуратурата на Република България, която има опция за изпращане на сигнал -  https://www.prb.bg/bg/

 

  1. Национална гореща телефонна линия за деца 116 111 , която е безплатана и работи 24 часа в денонощието.

 

  1. Специализирана интернет страница на ДАЗД /Държавна агенция за закрила на детето/ за сексуална експлотация и насилие над деца, която има възможност за изпращане на сигнал - https://sacp.government.bg/bg/za-deca/kak-da-izbegnesh-nasilieto/

 

  1. Национален център за безопасен интернет, който приема сигнали на телефон 124 123 и на чат модула на интернет страницата си – http://www.safenet.bg/bg.

 

  1. Национална гореща телефонна линия за изчезнали деца 116 000.

 

Дата: 01.09.2017 г.