АВТОРСКО ПРАВО В YOUTUBE 

Ако смяташ, че друг потребител е нарушил авторското ти право, можеш да подадеш уведомление за сваляне чрез уеб формуляр или жалба чрез профила си в Youtube или Google.

Добре е да знаеш, че не можеш да искаш изтриване на цял плейлист или канал. Youtube може да поиска по – подробна информация от теб във връзка с искането ми за сваляне. Разбира се, винаги можеш да потърсиш защита на правата си по съдебен ред.

Ако злоупотребяваш  с тези права, това може да доведе до премахване на профила ти.

Какви санкции можеш да понесеш, ако за фон на твой видеоклип използваш музика на известен изпълнител? Ако собственикът на авторско право подаде искане за сваляне, видеоклипът ти ще бъде свален или блокиран, а при повече от две нарушения профилът ти ще бъде премахнат.

 

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя.