За мен


Добре дошли,

Имате нужда от индивидуално решение на нуждите ви? Желаете да получите качествена правна консултация, да сте сигурни и спокойни при споделяне на конфиденциална информация?

Отношенията между адвокат и клиент са основани на добросъвестност, взаимно доверие и отговорност. Адвокатът следва да предоставя адекватно  правно съдействие и защита, а клиентът - да изнася пред адвоката всички факти и обстоятелства от значение за предмета на съдействието или защитата. 

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защита на техните права и законни интереси - чл.134  Конституция на Република България.

"Правото е изкуство на доброто и справедливото."

 

адвокат Атанас Джонев , СУ Климент Охридски - 2000 г., гр.София